AUTOCAMP MATIJA
"The ultimate family getaway!"
Kolačići nam pomažu u pružanju boljeg korisničkog iskustva. Korištenjem naše web stranice pristajete na upotrebu kolačića.

Nacionalni park Plitvička jezera

Dio je Dinarskog krškog područja

"Područje Nacionalnog parka Plitvička jezera dio je Dinarskog krškog područja te pripada jednoj od najdojmljivijih krških cjelina u Svijetu, sa specifičnim geološkim, geomorfološkim i hidrološkim osobinama. Na području Parka prevladavaju mezozojski vapnenci s ulošcima dolomita, ali i sami dolomiti. "

Područje Nacionalnog parka Plitvička jezera dio je Dinarskog krškog područja te pripada jednoj od najdojmljivijih krških cjelina u Svijetu, sa specifičnim geološkim, geomorfološkim i hidrološkim osobinama. Na području Parka prevladavaju mezozojski vapnenci s ulošcima dolomita, ali i sami dolomiti. Odnos slabije propusnih ili vododrživih dolomita prema okršenim i vodopropusnim jurskim naslagama vapnenačkog sastava uvjetovao je današnji izgled čitavog prostora. Specifične hidrogeološke osobine stijena omogućile su zadržavanje vode na dolomitnim stijenama trijaske starosti, ali i kanjonsko urezivanje u vapnenačke naslage kredne starosti. Ujezerivanje vode omogućile su sedrene barijere.

Arheološka istraživanja pokazuju da je na području parka bilo i prapovijesnih naselja, a na lokalitetu zvanom Gradina pronađeni su ostaci utvrde ilirskog plemena Japodi. Na istom mjestu Rimljani grade stražarnice na čijim temeljima se kasnije podiže utvrđeni samostan. Osnivači su vjerojatno Templari ili Pavlini. Od 7. stoljeća ovdje se trajno naseljavaju Hrvati. Turski osvajači prisutni su na ovim prostorima od 1528. do početka 18. stoljeća. Austrija osniva Vojnu krajinu i zaustavlja prodor Turaka prema Europi.

Na prostoru parka posebno vrijedne i atraktivne su zgrade tradicijskog obrta koje funkcioniraju snagom vode: mlinice, pilane i bućice, koje se postupno obnavljaju i prezentiraju posjetiteljima. U naselju Korana obnovljena je 2002. jedna mlinica, a upravo kreće obnova pilane «Špoljarić».

Prema međunarodnim preporukama o zaštiti kulturne i prirodne baštine koja se temelji na činjenici da prirodna i kulturna baština čine harmoničnu cjelinu, potrebno je kulturni dio baštine sustavno štititi u skladu s međunarodnim konvencijama, a na što obvezuje visoki stupanj zaštite Nacionalnog parka Plitvička jezera.